безпорядък


безпорядък
disorder, confusion; untidiness, disarray; muddle; misrule; litter
ам., разг. muss
в безпорядък untidy; perturbed
в пълен безпорядък topsy-turvy
в безпорядък съм be in a mess
всичко е в безпорядък everything is in disorder/at sixes and sevens, (в стая) разг. everything is upside down/in a mess
* * *
безпоря̀дък,
м., само ед. disorder, confusion; untidiness, disarrangement, disarray; muddle; misrule; disorganization; litter; амер. разг. mess; topsy-turvy; в \безпорядък untidy; perturbed; в \безпорядък съм be in a mess; в пълен \безпорядък topsy-turvy; всичко е в \безпорядък everything is in disorder/at sixes and sevens, (в стая) разг. everything is upside down/in a mess.
* * *
clutter; confusion; disorder{dis`O;dx}; disorderliness; disorganization; litter{`litx}; muddle{mXdl}; pie; topsy-turvy
* * *
1. disorder, confusion;untidiness, disarray;muddle;misrule;litter 2. ам., разг. muss 3. в БЕЗПОРЯДЪК untidy;perturbed 4. в БЕЗПОРЯДЪК съм be in a mess 5. в пълен БЕЗПОРЯДЪК topsy-turvy 6. всичко е в БЕЗПОРЯДЪК everything is in disorder/at sixes and sevens, (в стая) разг. everything is upside down/ in a mess

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безпорядък — същ. безредие, бъркотия, разстройство, неразбория, безредица, неуредица същ. смут, смущение, вълнение, анархия, междуцарствие същ. хаос същ. суматоха, паническо бягство …   Български синонимен речник

 • в безпорядък — словосъч. развълнуван, смутен, разтревожен, разбъркан …   Български синонимен речник

 • безчиние —   безпорядък; липса на устройство; смесване …   Църковнославянски речник

 • анархия — същ. безредица, безначалие, безвластие, междуцарствие, беззаконие, неподчинение, своеволие същ. безредие, безпорядък, бъркотия същ. смут, хаос, безпътица, обърканост същ. безплановост …   Български синонимен речник

 • безначалие — същ. безпорядък, анархия, безредие, междуцарствие, произвол, смут, смутня …   Български синонимен речник

 • безпътица — същ. безпътие, безредие, анархия, обърканост, безпорядък, забърканост същ. разпуснатост, разюзданост, своеволие същ. разврат, поквара, блудство същ. разложение същ. блуждаене, неустановеност, двоумение, кръстопът, безпринципност …   Български синонимен речник

 • безредие — същ. безпорядък, бъркотия, забърканост, разбърканост, хаос, неуредица, анархия, неуправия, неразбория, усложненост, заплетеност, залисия, безсистемност, галиматия, смутни същ. небрежност, непридирчивост, разпуснатост същ. безредица, безначалие… …   Български синонимен речник

 • безсистемност — същ. безредие, безразборност, разстройство, неразбория, анархия, хаос, безпорядък …   Български синонимен речник

 • безцарствие — същ. междуцарствие, безредица, анархия, безпорядък, смут, вълнение, междуособица …   Български синонимен речник

 • бунт — същ. въстание, гражданска война, революция, метеж, вълнение, смут, брожение, размирица, суматоха, безпорядък, междуособица същ. протест, негодувание, възмущение, недоволство същ. безредици, размирици същ. бунтарство, бунтарски дух …   Български синонимен речник

 • бъркотия — същ. неразбория, безсистемност, бърканица, безредие, неуправия, неуредица, объркване, обърканост, безпорядък, разстройство, анархия, хаос, суматоха, каша, миш маш същ. смут, междуцарствие, безначалие, размирица, безредица същ. много объркано… …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.